Machnikowska, Anna. „Powództwo O zasądzenie, Lista wierzytelności W postępowaniu upadłościowym, Interes Prawny”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(54)/2022, czerwiec 2022, s. 103-16, doi:10.26881/gsp.2022.2.09.