Mikliński, Maciej. „Przymusowa Restrukturyzacja banków – przegląd Orzecznictwa”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(54)/2022, czerwiec 2022, s. 117-32, doi:10.26881/gsp.2022.2.10.