Majkowska-Szulc, Sylwia. „Funkcja Prezesa Organu zarządzającego Portem W świetle Swobodnego przepływu pracowników W Unii Europejskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(55)/2022, wrzesień 2022, s. 179-90, doi:10.26881/gsp.2022.3.09.