Laskowska-Hulisz , Agnieszka. „Postępowanie Grupowe Jako przykład Pozakodeksowego sądowego postępowania Cywilnego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 5(57)/2022, grudzień 2022, s. 225-5, doi:10.26881/gsp.2022.s.07.