Grajewski, Krzysztof. „Suwerenność I Przedstawicielstwo – doświadczenia Polskie (2015–2022)”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(59)/2023, czerwiec 2023, s. 52-64, doi:10.26881/gsp.2023.2.04.