Jirásek, Jiří. „Europejski Wymiar Konstytucji Republiki Czeskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(59)/2023, czerwiec 2023, s. 65-78, doi:10.26881/gsp.2023.2.05.