Witkowski, Zbigniew. „Suwerenność – między Rzeczywistym Znaczeniem pojęcia a Postrzeganiem Go Jako narzędzia Dla Radykalizacji Antyunijnej Retoryki narastającej Autokracji”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(59)/2023, czerwiec 2023, s. 79-87, doi:10.26881/gsp.2023.2.06.