Klíma, Karel. „Pojęcie «umowy społecznej» a współczesny Konstytucjonalizm (Rzeczywistość I Mit Zasady suwerenności Ludu W Systemach Konstytucyjnych)”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(59)/2023, czerwiec 2023, s. 9-21, doi:10.26881/gsp.2023.2.01.