Bureš, Pavel. „Suwerenność a Korporacje Transnarodowe”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(59)/2023, czerwiec 2023, s. 99-108, doi:10.26881/gsp.2023.2.08.