Klíma, Pavel. „Zasada pierwszeństwa Prawa UE I Stopień Jej Akceptacji W Rumunii”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(59)/2023, czerwiec 2023, s. 130-44, doi:10.26881/gsp.2023.2.11.