Kopacz, Marta. „Warunki odstąpienia Od Zastosowania Normy Prawa Krajowego Sprzecznej Z Prawem Unijnym W Sprawie sądowoadministracyjnej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(59)/2023, czerwiec 2023, s. 185-91, doi:10.26881/gsp.2023.2.16.