Suchocka, Hanna. „Aktualność wartości Chronionych Przez Konstytucję Z 1997 R”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(40)/2018 (listopad 13, 2018): 49–62. Udostępniono kwiecień 25, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3473.