Zajadło, Jerzy. „Hostile Constitutional Interpretation”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(40)/2018 (listopad 13, 2018): 63–69. Udostępniono luty 23, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3474.