Ławniczak, Artur. „Rodzima Demokracja Konstytucyjno-Parlamentarna Na Aktualnym Etapie Rozwoju”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(40)/2018 (listopad 13, 2018): 85–95. Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3476.