Balwicka-Szczyrba, Małgorzata, i Anna Sylwestrzak. „Instytucja ubezwłasnowolnienia W Perspektywie Unormowań Konstytucji RP Oraz Konwencji ONZ O Prawach osób niepełnosprawnych”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(40)/2018 (listopad 13, 2018): 151–167. Udostępniono wrzesień 24, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3479.