Grzybowski, Marian. „Obywatelskie Prawo Do Opieki Ze Strony Rzeczypospolitej Polskiej Podczas Pobytu Za Granicą (na Europejskim Tle porównawczym)”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(40)/2018 (listopad 13, 2018): 193–204. Udostępniono wrzesień 28, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3482.