Polak, Piotr, i Janusz Trzciński. „Konstytucyjna Zasada godności człowieka W świetle Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(40)/2018 (listopad 13, 2018): 257–274. Udostępniono wrzesień 25, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3487.