Serzhanova, Viktoria, i Ewa Tuora-Schwierskott. „Wolność Sumienia I Wyznania W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(40)/2018 (listopad 13, 2018): 303–314. Udostępniono wrzesień 24, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3492.