Urbaniak, Monika. „Odmowa sporządzenia Skargi Konstytucyjnej Przez Profesjonalnego pełnomocnika Wyznaczonego Z urzędu”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(40)/2018 (listopad 13, 2018): 345–353. Udostępniono październik 2, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3497.