Zubik, Marek, Jan Podkowik, i Robert Rybski. „Prywatność. Wolność U Progu D-Day”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(40)/2018 (listopad 13, 2018): 391–408. Udostępniono październik 1, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3501.