Bożyk, Stanisław. „Konstytucyjne Ramy Inicjatywy Ustawodawczej W Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(40)/2018 (listopad 13, 2018): 429–436. Udostępniono wrzesień 22, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3504.