Wiszowaty, Marcin. „Prawo łaski Prezydenta III RP Jako Realizacja Funkcji Przedstawiciela Suwerennego Narodu Oraz strażnika bezpieczeństwa państwa. Uwagi Po Uchwale składu Siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Z Dnia 31 Maja 2017 R. (sygn. Akt I KZP 4 17)”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(40)/2018 (listopad 13, 2018): 507–520. Udostępniono lipiec 19, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3509.