Piotrowski, Ryszard. „Polityka Zagraniczna a Dobro wspólne. Uwagi O zgodności Z Konstytucją RP Projektu Ustawowej Regulacji służby Zagranicznej”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(40)/2018 (listopad 13, 2018): 537–563. Udostępniono maj 25, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3512.