Domańska, Aldona. „Kilka Uwag Na Temat Immunitetu Rzecznika Praw Obywatelskich”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(40)/2018 (listopad 13, 2018): 669–677. Udostępniono kwiecień 20, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3520.