Kierończyk, Przemysław. „Konstytucja Litewska Na Tle Polskiej Ustawy Zasadniczej (porównanie ogólnych Cech, W Tym Katalogu Zasad Naczelnych)”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(40)/2018 (listopad 13, 2018): 681–698. Udostępniono październik 2, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3521.