Majkowska-Szulc, Sylwia. „Konsekwencje Naruszenia wartości Unii Europejskiej Na przykładzie Unicestwienia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego W 20 Lat Po Uchwaleniu Konstytucji RP”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(40)/2018 (listopad 13, 2018): 699–714. Udostępniono październik 1, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3522.