Lewna, Andrzej. „Kompensacyjny Charakter Instytucji Z Art. 46 § 1 k.k. A obowiązek sądu zasądzenia Odsetek Od Dnia wyrządzenia Szkody: Wyrok Sądu Apelacyjnego W Warszawie Z Dnia 5 września 2018 r., II AKa 211 18”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 3(47)/2020 (wrzesień 11, 2020): 220–229. Udostępniono kwiecień 17, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5040.