Plata, Agnieszka. „Międzynarodowa Konferencja Prawa Ochrony Dziedzictwa Kultury «Ratyfikacja I Implementacja Konwencji UNIDROIT Z 1995 Roku. Kolekcje Prywatne: Perspektywa Historyczna I Prawna», Gdańsk, 6–7 Czerwca 2019 R”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 3(47)/2020 (wrzesień 11, 2020): 253–255. Udostępniono kwiecień 17, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5043.