Ostojski, Przemysław. „Przekształcenie Stosunku służbowego W Stosunek Pracy: Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 1 Lipca 2019 r., I OPS 1 19”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(46)/2020 (czerwiec 22, 2020): 201–210. Udostępniono kwiecień 13, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5105.