Wegner, Joanna. „Postępowanie odwoławcze W ogólnym postępowaniu Administracyjnym, Red. M. Bogusz, Gdańsk 2019: T. 1, M. Bąkowski, M. Bogusz, K. Kaszubowski, Odwołanie W ogólnym postępowaniu Administracyjnym. Przebieg postępowania odwoławczego, Ss. 161; T. 2, A. Bochenty: Recenzja”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(46)/2020 (czerwiec 22, 2020): 245–250. Udostępniono kwiecień 13, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5111.