Bąkowski, Tomasz. „Samorząd Terytorialny Jako użyteczny Element Ustrojowy państwa Z Punktu Widzenia Interesu Jednostki”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 1(45)/2020 (marzec 23, 2020): 9–19. Udostępniono grudzień 6, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5133.