Dolnicki, Bogdan. „Raport O Stanie Gminy (powiatu, województwa)”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 1(45)/2020 (marzec 23, 2020): 20–34. Udostępniono marzec 23, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5134.