Uziębło, Piotr. „30 Lat Partycypacji mieszkańców W Sprawowaniu władzy W Gminie”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 1(45)/2020 (marzec 23, 2020): 35–51. Udostępniono grudzień 6, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5135.