Małysa-Sulińska, Katarzyna. „XIII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego «Podmiotowość samorządu Terytorialnego. Ustrojowe Gwarancje I granice», Kraków, 10–11 Października 2019 r.: Sprawozdanie”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 1(45)/2020 (marzec 23, 2020): 185–189. Udostępniono maj 21, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5146.