Rytel-Warzocha, Anna. „Aktualne Problemy władzy sądowniczej W Polsce”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(48)/2020 (grudzień 11, 2020): 90–105. Udostępniono grudzień 5, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5207.