Szmyt, Andrzej. „Okoliczności Zastosowania Art. 7 Ust. 1 Traktatu O Unii Europejskiej W Sprawie praworządności W Polsce”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(48)/2020 (grudzień 11, 2020): 119–129. Udostępniono grudzień 6, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5212.