Birmontiene, Toma. „Nowelizacja Konstytucji Rosyjskiej Z 2020 R. – Zmiana Konstytucji Czy Jej Upadek?”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(48)/2020 (grudzień 11, 2020): 130–149. Udostępniono grudzień 2, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5213.