Grajewski, Krzysztof. „Dysfunkcjonalność Krajowej Rady Sądownictwa W Polskim Systemie Ustrojowym Po Zmia- Nach Ustawowych: Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej Oraz Pracy I Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego Z Dnia 23 Stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(48)/2020 (grudzień 11, 2020): 161–169. Udostępniono wrzesień 24, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5215.