Rosas, Allan. „The Enlarged Scope of the EU’s Common Commercial Policy”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(42)/2019 (kwiecień 25, 2019): 25–44. Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5260.