Jasudowicz, Tadeusz. „Meandry Demokracji I Dobrej Wiary W Systemie Europejskiej Konwencji Praw człowieka - W Poszukiwaniu Zdrowego Nurtu”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(42)/2019 (kwiecień 25, 2019): 87–111. Udostępniono kwiecień 15, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5264.