Kardos, Gábor. „The European Charter for Regional or Minority Languages: Some of it’s Characteristics and the Future of Supervisory Mechanism”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(42)/2019 (kwiecień 25, 2019): 193–203. Udostępniono październik 1, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5269.