Zeidler, Kamil. „Prakseologia międzynarodowa, Czyli Przypomnienie Pewnego pomysłu”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(42)/2019 (kwiecień 25, 2019): 301–310. Udostępniono październik 4, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5277.