Szmyt, Andrzej. „Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(42)/2019 (kwiecień 25, 2019): 345–353. Udostępniono kwiecień 20, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5281.