Jurkowska-Zeidler, Anna. „Spór Komisji Nadzoru Finansowego Abris Capital Partners: międzynarodowe Umowy O Ochronie Inwestycji (bit) pomiędzy państwami członkowskimi V. Prawo Unii Europejskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(42)/2019 (kwiecień 25, 2019): 355–370. Udostępniono wrzesień 30, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5283.