Koncewicz, Tomasz Tadeusz. „Procedural Friend or Foe? The Advocate General in the Court of Justice of the European Union Revisited”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(42)/2019 (kwiecień 25, 2019): 385–400. Udostępniono kwiecień 1, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5285.