Zalewski, Wojciech. „Rwandyjskie sądy Gacaca a sądownictwo międzynarodowe - próba Oceny efektywności rozwiązań Hybrydowych W Sprawach Karnych Na Wybranym przykładzie”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(42)/2019 (kwiecień 25, 2019): 401–415. Udostępniono luty 29, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5286.