Bogusz, Mariusz. „Dopuszczalność Wstrzymania Wykonania Aktu Prawa Miejscowego W postępowaniu sądowoadministracyjnym”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(42)/2019 (kwiecień 25, 2019): 473–482. Udostępniono marzec 27, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5289.