Fras, Mariusz. „Odpowiedzialność Deliktowa biegłego Za Szkodę Spowodowaną Wydaniem Nieprawdziwej Lub nieprawidłowej Opinii W postępowaniu sądowym. Rozważania Na Tle Najnowszej Judykatury”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 1(49)/2021 (marzec 11, 2021): 66–84. Udostępniono marzec 27, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5687.