Majkowska-Szulc, Sylwia. „Ramy Prawne Certyfikacji wyrobów Medycznych Na przykładzie Oprogramowania wspomagającego Przepisywanie leków: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Z Dnia 7 Grudnia 2017 r., C-329/16”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 1(49)/2021 (marzec 11, 2021): 133–145. Udostępniono październik 3, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5707.