Leo Tarasco, Antonio. „Pluralizm własnościowy I Publiczno-Prywatne zarządzanie Obiektami Wpisanymi Na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, należącymi Do Republiki Włoskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(50)/2021 (lipiec 6, 2021): 47–67. Udostępniono wrzesień 24, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5977.